PIF handboll jobbar med förebyggande av skador

junior fysioclinic

Juniorutskottet har tillsammans med FysioGym utarbetat ett uppvärmningsprogram för handbollsjuniorerna (och seniorerna) för att förebygga skador. Detta är en del av projektet att skapa enhetliga arbetsmetoder inom PIF handboll. Juniorer deltar samtidigt i flera lags verksamhet. I och med gemensamma arbetsmetoder underlättar det för juniorerna att delta över laggränserna.