Användningen av spel- och tränings utrustning

PIF Handboll Spel- och träningskläderna fungerar som lagets och föreningens representationskläder och “visitkort”. Utrustningens huvudsakliga uppgift är att markera ett lag (eller en förening). I dessa ingår även sponsortryck, vilka representerar sponsoren i samband med föreningen. Det ligger i såväl föreningens som sponsorens intresse att alltid få en så fördelaktig bild som möjligt.

 

Det är därför skäl att ta fram vissa regler för var, när och hur denna utrustning skall användas.

  • PIF Handbollens träningskläderna bör användas alltid i samband med hemma- och bortamatcher samt under turneringar. Framför allt under bortamatcher och turneringar är det mycket önskvärt att samtliga i laget, inklusive tränarna använder PIF-träningskläder aven under resorna och under hela turneringen .
  • Träningskläderna kan användas för fritidsbruk; t.ex. i skolan, men de bör hållas rena i bra skick. Träningskläderna bör också användas på allmänna händelser, jippon eller försäljningar som laget eller föreningen deltar i.
  • Spelkläderna (spelskjorta, shorts) är INTE avsedda för att användas under träningarna