Alkohol- och tobakspolicy

Piffens hanbollssektion tillåter inte att medlemmar under 18 år nyttjar alkohol och tobak i samband med sektionens verksamhet. Tränare, ledare och funktionärer skall alltid föregå med gott exempel och hålla en hög idrottslig profil. Under vissa verksamheter som riktar sig till myndiga personer, såsom fester, bastukvällar och ledarsamlingar, tillåts alkohol förekomma i måttliga mängder.